ثبت نام در رویداد مدبر

در این مرحله می‌توانید به صورت فردی یا گرهی ثبت نام نمایید. برای بارگزاری کاربرگ خود ار پنل کاربری خود اقدام نمایید.
برای این کار می‌توانید از شیوه‌نامه رویداد کمک بگیرید.

مشخصات مسئول تیم: